« Вернуться к результатам поиска

?ылыми кітапхана?а маман - вакансия 321093

Дата обновления: 06.11.2021

Город: Каскелен

Тип занятости: ПостояннаяТекст вакансии:

Обязанности:
 • Кітапхананы? ?ылыми- зерттеу мен ?дістемелік ж?мысына, кітапхананы дамыту ба?дарламаларын жасау?а ж?не іске асыру?а ?атысу
 • ?аламторда?ы кітапхананы? а?паратты? порталын ж?не кітапхананы? ?леуметтік желілердегі профиліні? ж?мысын ж?ргізу, ба?ылау;
 • Кітапхана пайдаланушыларыны? ?р т?рлі санаттары ?шін а?паратты? сауаттылы? бойынша тренингтер ?зірлеу ж?не ?ткізу;
 • Университетті? барлы? факультеттеріні? профессорлы?-о?ытушылы? ??рамымен, университетті? ?ылыми-зерттеу орталы?тарыны? зерттеушілерімен тиімді а?паратты?-кітапханалы? ?ызмет к?рсету ма?сатында ?зара ?рекеттесуін ?амтамасыз ету
 • Та?ырыпты? электронды? ж?не баспа ??ралдарын, ?мбебап ж?не та?ырыпты? кітапханалы? ?орларды жасау ж?не ?ылыми ж?не білім беру а?параттарыны? ?ашы?ты?та?ы деректер к?зіне жазылу ?шін пайдаланушыны? с?ранысын зерттеу

Требования:
 • Ж?мыс т?жірибесі: 2-3 жыл

 • IELTS растау сертификаты бар а?ылшын – мин. 6.0 / TOEFL мин. 79-93 (сертификатты? жарамдылы?ы ма?ызды емес) немесе а?ылшын тілінде о?ы?ан университетті? дипломы / сертификаты;

 • ?аза?ша, орысша, а?ылшынша жазбаша сауаттылы?ына ие болу

Условия:
 • ?Р Е?бек кодексі бойынша ж?мыс?а тіркеу
 • Ж?мыс уа?ыты: д?йсенбі-ж?ма 9:00-18:00, т?скі уа?ыт 13:00-14:00
 • Толы? ж?мыс уа?ыты
 • Спортпен айналысу м?мкіндігі (спортзал, футбол, волейбол, баскетбол, ?стел теннисі)


Контактные данные:

Откликнуться